Εργασίες σε ανεμογεννήτριες για την αλλαγή γραναζοκιβωτίου, μετασχηματιστή, γεννήτριας κ.α.