Μεταφορά και τοποθέτηση μετασχηματιστών.

Με δυνατότητα μεταφοράς άνω των 400 τόνων η εταιρία μας αναλαμβάνει το δύσκολο έργο μεταφοράς αλλά και τοποθέτησης μετασχηματιστών ποικίλων διαστάσεων.