Συνοδεία, έκδοση αδειών διέλευσης και έρευνα δρόμου

Προκειμένου να πραγματοποιηθούν ειδικές μεταφορές ή ανυψώσεις, είναι απαραίτητο:

  • να υπάρχει συνοδεία,
  • να γίνει έρευνα του οδικού δικτύου που θα χρησιμοποιηθεί και
  • να εκδοθεί άδεια από τοπικούς, περιφερειακούς και κρατικούς φορείς (στην Ελλάδα και στο εξωτερικό)

Εμείς αναλαμβάνουμε τις παραπάνω χρονοβόρες και απαιτητικές διαδικασίες απαλλάσσοντας τον πελάτη από αυτές.