Μεταφορά μεταλλικής κατασκευής 34 μ.

Η μεταφορά πραγματοποιήθηκε με το συγκεκριμένο  ανοιγόμενο (35μ) πάτωμα του στόλου μας.