Ανυψωτικά Μηχανήματα – Γερανοί

Έχοντας στην διάθεση μας κάθε τύπο ανυψωτικών (τηλεσκοπικούς γερανούς, παπαγάλους, περονοφόρα, καλαθοφόρα) διαφόρων δυνατοτήτων μας δίνει την δυνατότητα να εκτελούμε οποιοδήποτε έργο με το κατάλληλο μηχάνημα την καλύτερη ασφάλεια και την πιο οικονομική λύση για τους πελάτες μας.