Μεταφορά Μετασχηματιστή 225t

Η εταιρία μας πραγματοποίησε την μεταφορά ενός μετασχηματιστή βάρους 225t από τον ΑΗΣ Καρδίας στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου. Για το έργο αυτό χρησιμοποιήθηκαν δύο τράκτορες ελκτικής ικανότητας έως και 500t καθώς και πλατφόρμα βαθυδάπεδη 5+5 αξόνων βαρέως τύπου με δυνατότητα φόρτωσης έως και 45t ανά άξονα.