Ανύψωση, μεταφορά και τοποθέτηση προκατασκευασμένων δοκαριών.