Ανύψωση, τοποθέτηση και μεταφορά δοκαριών στον Περιφερειακό δρόμο τις Εδεσσας