Μεταφορά ημιαυτογενούς μύλου λειοτρίβησης από το Καλοχώρι – Θεσσαλονίκης στις Σκουριές – Χαλκιδικής